Mùa vàng nơi rẻo cao

Chủ nhật, ngày 3 tháng 10 năm 2021 - 21:23

Tháng 9, khắp các cánh đồng rẻo cao Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình, lúa chín vàng ươm. Tiếng hò nhau đi gặt lúa rộn các bản. Mùa về mang theo no ấm đến với mỗi bản vùng cao...

Những cánh đồng lúa chín ở xã Thượng Nông (Na Hang) đang bước vào mùa gặt.

Người dân xã Lăng Can (Lâm Bình) thu hoạch lúa mùa.

Những bông lúa nặng trĩu hạt ở xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa).  

Theo nhóm P.V/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /