Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục, đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thứ Năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021 - 09:02

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra một trong những giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. Do đó, việc phát triển nguồn nhân lực giáo dục, đào tạo có vai trò hết sức quan trọng, Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

 

            

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 113 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  
Xem tin theo ngày:   / /