Chiêm Hóa tổng kết Chương trình phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Thứ Năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021 - 15:27

Sáng 7-10, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện về vận động nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo huyện Chiêm Hóa trao giấy khen cho các tập thể có thành tích thực hiện Chương trình phối hợp.

Đến hết năm 2020, toàn huyện có 9 xã đạt nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 15 tiêu chí/xã. Trong 5 năm, toàn huyện xây mới và nâng cấp 142 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn; xây mới 15 sân thể thao, 9 nhà văn hóa xã, kiên cố hóa trên 195 km kênh mương; hoàn thành trên 146 km đường nội đồng. MTTQ cấp huyện, cấp cơ sở vận động, hỗ trợ xây dựng 792 nhà ở mới từ Quỹ "Vì người nghèo". Nhân dân trong huyện đã tự nguyện hiến trên 4.000 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; làm đường bê tông nông thôn và đường giao thông nội đồng...

Nhân dịp này, đã có 16 tập thể, 22 cá nhân được UBND huyện Chiêm Hóa tặng giấy khen có thành tích thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về vận động nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giai đoạn 2016 - 2020. 

Theo Bàn Thanh/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /