Đồng chí Lê Đức Thọ - Tấm gương người cộng sản kiên trung

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2021 - 10:05

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem hết tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đồng chí xứng đáng là "một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", và xứng đáng với những "công trạng to lớn vì Đảng, vì Dân" mà Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã tuyên dương.

Nguyễn Thanh Thủy

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 113 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  
Xem tin theo ngày:   / /