Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình (Chiêm Hóa) - Nơi diễn ra những sự kiện quan trọng trong kháng chiến chống thực dân Pháp             

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2021 - 15:19

Khu di tích Kim Bình (Chiêm Hóa) được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt vào tháng 2-2017. Tại xã Vinh Quang nay là xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Với những dấu ấn quan trọng in đậm trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Phan Thanh Bình

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 113 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  
Xem tin theo ngày:   / /