Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2021 - 15:57

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND Quy định Chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh, cụ thể như sau:

Quy định Chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh sẽ góp phần tạo động lực để học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, giảng viên nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao hơn trong học tập và giảng dạy, khẳng định chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Phan Thanh Bình

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 113 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  
Xem tin theo ngày:   / /