Tuyên Quang: Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh

Thứ Tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021 - 14:29

Trong những năm qua, bằng những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Tuyên Quang ngày càng lớn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp năm 2020 nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2021.  Ảnh: Thành Công

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.035 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 21.529,74 tỷ đồng. Các doanh nghiệp được phân bố rộng tại các địa phương trong tỉnh, hoạt động với các ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh phong phú, đa dạng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, tỉnh Tuyên Quang đã công khai minh bạch các định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các cơ chế, chính sách; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, dự án; hỗ trợ doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp; khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân...

Tỉnh đã ban hành Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Từ năm 2011 đến năm 2020 đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 37 dự án, trong đó 15 dự án hoàn thành đi vào sản xuất, tạo việc làm, đóng góp vào ngân sách và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Môi trường đầu tư của tỉnh có chuyển biến tích cực. Thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính tăng khá nhanh, năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 5/14 tỉnh Khu vực miền núi phía Bắc, nằm trong nhóm các tỉnh có điểm số khá. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng trên 30 bậc so với năm 2019. Thu hút được một số doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào tỉnh như: Công ty cổ phần Woodslands, Tập đoàn dệt may Việt Nam, Tập đoàn DABACO... Tổ chức 40 đoàn công tác của tỉnh đi thăm, làm việc và xúc tiến đầu tư tại các nước như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, một số nước Châu Âu... trong đó có sự tham gia của trên 100 lượt doanh nhân thuộc các doanh nghiệp trong tỉnh.

Ban Chỉ đạo PCI tỉnh Tuyên Quang thường xuyên tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân với chủ đề "Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh". Từ năm 2016 đến năm 2020 đã tổ chức được 04 Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp và 16 Chương trình “Cà phê doanh nhân” kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh đã phát huy vai trò làm cầu nối giữa các doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh; giới thiệu, đề xuất, tham gia ý kiến trong công tác thi đua khen thưởng đối với doanh nhân, doanh nghiệp; tham gia Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tham gia ý kiến xây dựng các văn bản chính sách liên quan đến doanh nghiệp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa thị trường, tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo nghề cho đội ngũ doanh nhân, người lao động. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 11 cơ sở đào tạo nghề, gồm 01 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp, 08 trung tâm dạy nghề và 01 cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tại Trường cao đẳng nghề kỹ thuật - công nghệ Tuyên Quang tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cho các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phục vụ cho các ngành kinh tế, xã hội, dịch vụ kỹ thuật, đồng thời, thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn; Trường Đại học Tân Trào đã đào tạo được trên 300 sinh viên học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân có trình độ quản lý cho tỉnh. Giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 7/2021, toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho 89.936 người và đào tạo thường xuyên 84.212 người; thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 78.000 người lao động; tổ chức 27 phiên giao dịch việc làm lưu động với trên 26.000 người và 528 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đảm bảo an sinh xã hội, tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới … Những đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã được ghi nhận qua các hoạt động biểu dương, tôn vinh doanh nhân. Từ năm 2012 đến nay, có 20 doanh nhân và 23 doanh nghiệp được tặng danh hiệu và giải thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu; 01 tập thể được tặng Huân chương lao động Hạng Nhì, 01 tập thể được tặng Huân chương lao động Hạng Ba; 02 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gần 400 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vừa là thời cơ nhưng cũng vừa là thách thức, tỉnh Tuyên Quang xác định cần tiếp tục xây dựng đội ngũ doanh nhân Tuyên Quang có tinh thần dân tộc, truyền thống quê hương cách mạng, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, ý chí, khát vọng vươn lên; phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có đủ năng lực, trình độ, kiến thức pháp luật để lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, chất lượng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh trên thị trường, liên kết chặt chẽ trong kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

 

Phan Thanh Bình

 

 

 

 

Xem tin theo ngày:   / /