Quy định mới về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp

Thứ Tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021 - 14:38

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 109/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Nguyễn Thanh Thủy

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 113 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang  
Xem tin theo ngày:   / /