Số - ký hiệu: 428-CV/TU Ngày ban hành: 08/06/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: V/v tăng cường công tác đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: