Số - ký hiệu: 625-CV/TU Ngày ban hành: 19/08/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: V/v thực hiện Kết luận số 06-KL/TU ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: