Số - ký hiệu: 635-CV/TU Ngày ban hành: 24/08/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Về công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: