Số - ký hiệu: 336-CV/VPTU Ngày ban hành: 27/08/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Văn phòng Tỉnh ủy
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: V/v sử dụng phần mềm VNPT - ioffice
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: