Số - ký hiệu: 639-CV/TU Ngày ban hành: 25/08/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: V/v học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: