Số - ký hiệu: 267-TB/TU Ngày ban hành: 01/09/2021
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8/2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: