Số - ký hiệu: 233-QĐ/TU Ngày ban hành: 09/09/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Từ điển Tuyên Quang (Tập 1) Khác Từ điển Tuyên Quang (Tập 1) 04/10/2020
2 Từ điển Tuyên Quang (Tập 2) Khác Từ điển Tuyên Quang (Tập 2) 04/10/2020
3 Từ điển Tuyên Quang (Tập 3) Khác Từ điển Tuyên Quang (Tập 3) 04/10/2020
4 Từ điển Tuyên Quang (Tập 4) Khác Từ điển Tuyên Quang (Tập 4) 04/10/2020
5 Sách Ảnh (Phần 1) Khác Tuyên Quang - Dấu ấn một chặng đường (2015 - 2020) 03/10/2020
6 Báo cáo Chính trị Đại Hội Đảng bộ Tỉnh Tuyên Quang Khóa XVII Khác Báo cáo Chính trị Đại Hội Đảng bộ Tỉnh Tuyên Quang Khóa XVII 02/10/2020
7 Sách Ảnh (Phần 2) Khác Tuyên Quang - Dấu ấn một chặng đường (2015 - 2020) 02/10/2020
8 Sách Ảnh (Phần 2 tiếp) Khác Tuyên Quang - Dấu ấn một chặng đường (2015 - 2020) 01/10/2020
9 3071/UBND-KGVX Công văn V/v đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 01/10/2020
10 Sách Ảnh (Phần 2 tiếp: 163 - 208) Khác Tuyên Quang - Dấu ấn một chặng đường (2015 - 2020) 30/09/2020