Số - ký hiệu: 103-KH/TU Ngày ban hành: 10/09/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tổ chức
Trích yếu: Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: