Số - ký hiệu: 280-KL/TU Ngày ban hành: 10/09/2021
Thể loại văn bản: Kết luận Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn phòng
Trích yếu: Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kỳ họp thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: