Số - ký hiệu: 299-KL/TU Ngày ban hành: 14/09/2021
Thể loại văn bản: Kết luận Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn phòng
Trích yếu: Kết luận Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: