Số - ký hiệu: 01-QĐ/BCĐ Ngày ban hành: 24/09/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn phòng
Trích yếu: Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: